In de weerbaarheidstraining leer je onder andere om rustig over te komen en sterk te staan. Je leert je stem krachtig te gebruiken om iemand af te schrikken. Door middel van fysieke handelen leer je jezelf te verdedigen (weerbaar te zijn).

Doelen

– Steviger in de schoenen staan
– Meer zelfvertrouwen
– Verbeterde communicatieve vaardigheden
– Herkennen van mogelijk gevaarlijke situaties
– Kennis en vaardigheden om lastige situaties te beheersen

Onderwerpen

– Oriëntatie in de ruimte en gebruik maken van lichaamstaal
– Balans en bewustwording van verschillende krachten
– Ademhaling en stemgebruik
– Zelfvertrouwen uitstralen
– Omgaan met angst
– Opkomen voor jezelf
– Grenzen (durven) stellen
– Zelfverdedigingstechnieken

Werkwijze

De weerbaarheidstraining is opgebouwd uit mentale en fysieke gedeeltes. Serieuze gesprekken, samen lachen en lichamelijke activiteiten wisselen elkaar af. Door af en toe gebruik te maken van rollenspellen en het voeren van gesprekken wordt stilgestaan bij hetgeen je zelf wilt bereiken. Door regelmatig te trainen neemt je zelfvertrouwen, wilskracht en doorzettingsvermogen toe. Train én werk aan je motoriek, concentratie en zelfbeheersing. Het belangrijkste is dat je geduld, respect en waardering leert te hebben, voor jezelf én voor elkaar. De trainingen zijn ervoor om deze doelen te bereiken. Je leert omgaan met je eigen krachten en zwakheden, maar ook leer je omgaan met het verlammende effect van stress en angst. Deze vaardigheden komen in elke situatie en overal van pas. Thuis, maar ook op het werk of op school. Door jezelf te verbeteren krijg je nieuwe energie om door te gaan en daardoor kun je vaak meer bereiken dan je denkt in het dagelijks leven!

voor meer informatie of vragen...